The loft is situated on the 8th floor of a former Baťa shoe factory building in Zlín, overlooking the green heart of the town. Its design aims to integrate the town’s image into the space of the apartment. The design approach contradicts the usual loft-making procedure, which emphasizes industrial materials in the interior, by transforming the space into an abstract composition with the industrial aspect presented through the view of the surrounding area, framed by the Zlín skyscraper and the valley.

Photographer: BoysPlayNice.

The inner space features the gradual opening of the individual epicentres of the apartment. Its open space allows the separation of the social and private parts by using multi-level differentiation, rather than sharp divides.
The interior is defined by the main social space, framed by the curved furniture partition wall and the built-in kitchen, which hides two rooms, a bathroom, an entrance hall and a “secret” staircase.

Photographer: BoysPlayNice.

The main elevated space can be accessed through this partition, defined by the ramp gently ascending from the kitchen and dining area, past the play area in front of the window and through the space between the two atypical sofas to the bedroom, with its built-in round bathtub. The space is formed by the symbiotic structure composed of triangles that spirals around the centre of the layout and creates a stage that also functions as an auditorium, offering a view of the town.

Photographer: BoysPlayNice.

The materials are in fine shades of white – whitened birch plywood, white leatherette upholstery and white PVC flooring – accentuated with glass railing dividers and sliding bedroom partitions, with the kitchen in high gloss and mosaic tiles.

Photographer: BoysPlayNice.

Loft 32, Zlín, Česká republika

Loft se nachází v 8. podlaží bývalé etážové výrobní budovy v areálu zlínské Baťovy továrny s výhledem na zelené jádro města. Ambicí interiéru je maximální zapojení obrazu města do prostoru bytu. Loft nepoužívá ve svém interiérovém tvarosloví obvyklé materiálové citace industriálního kontextu, vytváří autentický dialog mezi abstraktně řešeným prostorem a výhledem rámovaným zlínským mrakodrapem a údolím Jižních svahů.

First level plan.

Vnitřní prostor pracuje s postupným otvíráním jednotlivých epicenter bytu umožňující zónování na společenské a soukromé partie pomocí vícestupňové gradace jednotlivých výškových úrovní, nikoli ostrým předělem. Interiér je definován jako kompozice hlavního volně tvarovaného společenského prostoru opřeného do zalomené nábytkové příčky a vestavěné kuchyně ukrývající za sebou dva pokoje, koupelnu, vstupní zádveří a „tajné“ schodiště.

Photographer: BoysPlayNice.

Skrze tuto příčku vstupujeme do hlavního převýšeného prostoru definovaného vloženou rampou nastoupávající z obytné kuchyně s jídelním zálivem přes dětský kout zakousnutý do parapetu okna a záliv vymezený dvěma atypickými pohovkami až do ložnice s vestavěnou kruhovou vanou. Tvar vrostlý do podlahy a stěn interiéru je tvořen strukturou sestavenou z trojúhelníků, která se spirálovitě obtáčí kolem středu dispozice a vytváří pódium, jež je zároveň hledištěm přivráceným k výhledu na město. Rotující struktura do sebe integruje atypické pohovkové prvky a plynule navazuje na obložení svislých stěn oddělujících soukromé části interiéru.

Photographer: BoysPlayNice.

Materiálové řešení je variací jemných odstínů bíle mořené břízové překližky, bílého koženkového čalounění a bílé PVC podlahové krytiny akcentované skleněnými dělícími prvky zábradlí a posuvné příčky ložnice, lakované kuchyně ve vysokém lesku a mozaikovým obkladem. Na relativně malé ploše s minimální výškou umožňující dvoupatrové uspořádání tak vzniká velkorysý trojrozměrný koncept s mnoha skrytými komplementárními prostory v rubových partiích hlavní struktury.

Photographer: BoysPlayNice.